"Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị thành phố Đồng Hới”, ngày 5/04/2018, trường Tiểu học Phú Hải đã tổ chức chương trình hưởng ứng nhằm cụ thể hóa các nội dung xây dựng nếp ...